Tham dự buổi lễ khai giảng, về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí là lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. Về phía Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường có TS. Phạm Hải Bằng - Phó hiệu trưởng, TS. Nguyễn Bình Minh - Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực, TS. Phùng Văn Hảo - Phó Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực, cùng toàn thể các học viên của lớp học.

Dinhgiadat4.jpg

Toàn cảnh Lễ khai giảng

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhấn mạnh: “Để đáp ứng yêu cầu về công tác định giá đất, xác định giá đất cụ thể theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh (07/07 huyện thành phố, trong đó dự kiến các công trình cần triển khai thực hiện trong năm 2023 khoảng 280 công trình, dự án với diện tích sử dụng đất khoảng 1.942 ha). Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, thị trường và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về định giá đất cho công chức, viên chức làm công tác định giá đất, tư vấn định giá đất đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu xã hội; trong đó có công tác định giá đất để phục vụ cho việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tính tiền giao đất, cho thuê đất,... thực hiện các dự án, công trình tại địa phương thì việc mở lớp Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về công tác định giá đất là rất cần thiết; đây cũng là một trong những điều kiện cần có để được cấp chứng chỉ định giá theo Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ”.

Dinhgiadat3.jpg

Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Tuyên Quang phát biểu tại Lễ khai giảng

Với mục đích, ý nghĩa quan trọng đó, đồng chí đề nghị mỗi học viên thực hiện một số nhiệm vụ trong học tập như: Nghiêm túc học tập; thực hiện tốt nội quy, quy chế của lớp học và của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đề ra, bố trí thời gian và công việc hợp lý; gắn lý luận với thực tiễn, học đi đôi với hành, vận dụng có hiệu quả kiến thức, kỹ năng được trang bị vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy cao nhất tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác học tập, biến quá trình bồi dưỡng thành quá trình tự bồi dưỡng, trước và sau khi nghe bài giảng của giảng viên, các học viên cần tự nghiên cứu chuyên đề, tìm đọc thêm tài liệu có liên quan. Thực hiện đầy đủ chương trình học tập theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường cùng Nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện cho lớp học với điều kiện hiện có để giúp cho các học viên học tập được tốt nhất. Đề nghị các học viên nghiêm túc học tập, nghiên cứu, tiếp thu được nhiều nhất những kiến thức bổ ích và thi đạt kết qua cao nhất để được cấp chứng chỉ sau hoàn thành khóa học. Đồng thời, với kinh nghiệm thực tế của các học viên, cùng với kiến thức học được để có trao đổi với giảng viên, để tăng cường giữa lý luận và thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác tham mưu tại từng đơn vị trong lĩnh vực giá đất. Đề nghị các giảng viên trong quá trình truyền đạt các chuyên đề theo Chương trình đào tạo, lồng ghép giữa nội dung lý thuyết, gắn với các nội dung thực tiễn để các học viên của tỉnh tiếp thu và có thể triển khai nhanh chóng trong thực tiễn.

Dinhgiadat5.jpg

TS. Phạm Hải Bằng - Phó hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phát biểu tại Lễ khai giảng

Trong thời gian diễn ra khóa học, các giảng viên của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường sẽ truyền tải những nội dung chính về quản lý nhà nước về đất đai, các quy định của pháp luật về giá đất và định giá đất; Thị trường đất đai và tài sản gắn liền với đất; Kinh tế đất và mối quan hệ kinh tế trong sử dụng đất; Tổng quan về định giá đất; Các phương pháp định giá đất; Xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; Định giá đất cụ thể, tư vấn xác định giá đất…

Khóa học sẽ dành thời gian phù hợp cho các học viên thực hành, đi thực tế tại cơ sở và viết báo cáo, định giá đất. Khóa học dự kiến bế giảng vào đầu tháng 7 năm 2023.

Dinhgiadat1.jpg

Các đại biểu, giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khai giảng