Vientham(tuAnh2).jpg

Toàn thể Ban tổ chức, đại biểu, giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Khai giảng

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức năm 2020, nhằm mục đích nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác trong lĩnh vực liên quan đến viễn thám đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong giai đoạn hiện nay, ngày 23/9/2020, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phối hợp với Cục Viễn thám quốc gia tổ chức Khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiễn thức quản lý nhà nước lĩnh vực viễn thám” cho công chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; đối tượng mở rộng là các cán bộ công tác trong lĩnh vực có liên quan đến viễn thám của 28 Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tham dự Lễ khai giảng có TS. Nguyễn Đức Toàn, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; ông Chu Hải Tùng, Phó Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, các giảng viên, báo cáo viên cùng hơn 60 học viên.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Nguyễn Đức Toàn, nhà trường nhấn mạnh, công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ luôn là nhiệm vụ quan trọng, là công việc thường xuyên của cấp ủy Đảng và chính quyền. Trong những năm vừa qua, Trường đã tổ chức được nhiều lớp đào tạo, bồi dưỡng với nhiều hình thức đào tạo phù hợp để tiếp tục nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ ngành tài nguyên và môi trường. Trong đó, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực cho các cán bộ hoạt động trong lĩnh vực viễn thám được Bộ Tài nguyên và Môi trường ưu tiên, đây luôn được đánh giá là một trong những vấn đề quan trọng cần phải đẩy mạnh, tăng cường thực hiện.

Việc bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ công tác trong lĩnh vực viễn thám, các lĩnh vực có ứng dụng viễn thám nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, đáp ứng tốt yêu cầu ứng dụng công nghệ viễn thám giúp các Bộ, ngành, địa phương trong công tác quản lý nhà nước, bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội; phục vụ tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội.

Lớp bồi dưỡng sẽ trang bị những kiến thức cơ bản, tổng quan phục vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thám; chính sách, pháp luật về viễn thám; ứng dụng về viễn thám trong quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và trong các ngành, lĩnh vực; định hướng phát triển lĩnh vực viễn thám trong tương lai./.