Anhchung.jpg

Đồng chí Phạm Hải Bằng - Phó Bí thư Chi bộ trao Quyết định cho các đồng chí Đỗ Trường Minh và Dương Thu Hà

Tại buổi lễ, thay mặt Chi bộ, đồng chí Phạm Hải Bằng - Phó Bí thư Chi bộ Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã trao Quyết định cho đảng viên dự bị Đỗ Trường Minh, được kết nạp vào Đảng ngày 07 tháng 3 năm 2019 và đảng viên dự bị Dương Thu Hà, được kết nạp vào Đảng ngày 18 tháng 7 năm 2019, trở thành đảng viên chính thức.

Hiện nay, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã có tổng số 27 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ./.