Sinhhoatchuyende4.jpg

TS. Dương Thanh An, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng

Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, TS. Dương Thanh An, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đề nghị các báo cáo viên dành hết tâm huyết để truyền tải những kiến thức mới nhất, súc tích nhất đến các học viên; đồng thời, các học viên lĩnh hội những kiến thức bổ ích để phục vụ cho công việc. Ông cũng hy vọng với tinh thần phối hợp chặt chẽ, trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức những hoạt động bổ ích để mang lại hiệu quả thiết thực cho nhiệm vụ của hai đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam cho biết: Hội nghị nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; phát huy tinh thần dân chủ, tự phê bình và phê bình; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của đảng viên. Đây là đợt sinh hoạt chính trị của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Sinhhoatchuyende2.jpg

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Mai Diên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam chủ trì Hội nghị sinh hoạt chuyên đề

Đợt sinh hoạt với những nội dung thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ, đó là: văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên; cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực khoáng sản.

Sinhhoatchuyende3.jpg

Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Khoáng sản Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị chuyên đề của Đảng bộ diễn ra vào thời điểm Cục Khoáng sản Việt Nam phải tập trung hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi chính sách pháp luật về quản lý nhà nước về khoáng sản; rà soát các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát…

Vì vậy, để buổi sinh hoạt chuyên đề đạt chất lượng, hiệu quả mong muốn, Bí thư Đảng ủy Cục Khoáng sản Việt Nam đề nghị 3 Chi bộ tập trung báo cáo các nội dung theo phân công; sau đó, toàn thể hội nghị tham gia ý kiến, trao đổi, thảo luận tập trung vào nội dung của chuyên đề, làm rõ các nội dung trong các báo cáo; đề ra giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong công tác xây dựng Đảng.

Đồng thời, quán triệt, tuyên truyền những tư tưởng, quan điểm và định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ TN&MT, nghị quyết của Đảng bộ Cục Khoáng sản Việt Nam; quyết tâm, nỗ lực để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và nhiệm kỳ 2023-2025; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn có chất lượng, hiệu quả, đảm bảo tiến độ.

Sinhhoatchuyende1.jpg

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ TN&MT ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của Đảng ủy Cục Khoáng sản Việt Nam đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết 01-NQ/ĐUK về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Kế hoạch số 08-KH/ĐUK về “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII và Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trong chương trình công tác của Đảng ủy Cục, để triển khai tốt nhiệm vụ chuyên đề sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Yến đề nghị Đảng ủy Cục tiếp tục quán triệt các quy định của đảng và nhiệm vụ của nhà nước; quan tâm công tác quản lý đảng viên, công tác cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên; thực hiện cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ; tăng cường thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh…

Đồng chí Nguyễn Thị Yến cũng đề nghị sau Hội nghị chuyên đề hôm nay, các đồng chí cán bộ, đảng viên của Cục Khoáng sản Việt Nam lĩnh hội các nội dung trao đổi để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn chính trị, tiếp tục xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn đặt ra của năm 2023 và các năm tiếp theo.

Sinhhoatchuyende5.jpg

Đồng chí Nguyễn Đức Thu, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng Thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Yến đánh giá Đảng ủy Cục Khoáng sản Việt Nam đã coi trọng nhiệm vụ trong công tác xây dựng đảng để góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đối với lĩnh vực khoáng sản được Bộ TN&MT và Chính phủ giao trong giai đoạn hiện nay.

Trong chương trình Hội nghị, các đồng chí đã lồng ghép được cả nội dung đang là nhiệm vụ hết sức trọng tâm - công tác xây dựng chính sách pháp luật về khoáng sản, và đề xuất những giải pháp khắc phục các kết luận của những đợt thanh tra kiểm tra trước đây. Đợt sinh hoạt này rất ý nghĩa, mặc dù các đồng chí đang rất bận rộn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn chính trị, nhưng việc tổ chức hội nghị quán triệt về công tác đảng giúp xác định vai trò của đảng viên, cán bộ, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên sẽ góp phần giúp các đồng chí thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị được giao.

Sinhhoatchuyende6.jpg

Đồng chí Nguyễn Duy Bình, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Phòng Kiểm soát hoạt động khoáng sản báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Sinhhoatchuyende7.jpg

Đồng chí Đinh Hoàng Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng, điều hành Phòng Kế hoạch Tài chính và Kinh tế khoáng sản báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Tại Hội nghị sinh hoạt chuyên đề, đại diện Chi bộ - Phòng Thẩm định hồ sơ hoạt động khoáng sản, Chi bộ - Phòng Kiểm soát hoạt động khoáng sản, Chi bộ - Phòng Kế hoạch - Tài chính và Kinh tế khoáng sản đã trình bày các chuyên đề về: Văn hóa ứng xử, đạo đức công vụ trong thực thi công vụ; tăng cường tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao kiến thức trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động gắn với công tác phòng, chống tội phạm; Cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ.

Sinhhoatchuyende9.JPG

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Các cán bộ, đảng viên đã tập trung trao đổi, thảo luận về những chuyên đề trên, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề trong công tác xây dựng Đảng./.