Duthao3.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Đình Thọ - Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (CLCS TN&MT) đã trình bày về Dự thảo Tờ trình Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW. Quá trình tổng kết Nghị quyết được triển khai nghiêm túc, thận trọng, khoa học và khách quan với sự tham gia góp ý từ các Ban đảng, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức chính trị xã hội, Tỉnh ủy/Thành ủy trực thuộc Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học.

Dự thảo Tờ trình đã đưa ra đánh giá những kết quả đạt được, các mặt tồn tại, hạn chế của quá trình triển khai và nguyên nhân. Từ đó, đưa ra đề xuất nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết, đề xuất chủ trương, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục góp ý cho các nội dung của dự thảo Tờ trình, trong đó, chỉ ra các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại, yếu kém trong các nội dung quan trọng liên quan đến phương thức quản lý tổng hợp, thống nhất về tài nguyên, môi trường và thích ứng với BĐKH, năng lực phòng chống thiên tai, công tác điều tra cơ bản tài nguyên khoáng sản, tài nguyên biển…; Những phương án phát huy các thế mạnh, tiềm lực từ kết quả đạt được. Các ý kiến cho rằng, việc trình bày Tờ trình Dự thảo cần đảm bảo ngắn gọn nhưng vẫn bao quát và nêu bật lên các vấn đề trọng tâm.

Duthao2.jpg

Ông Vũ Mạnh Hùng - Ban Kinh tế Trung ương phát biểu tại cuộc họp

Theo ông Vũ Mạnh Hùng - Ban Kinh tế Trung ương, về phần đánh giá kết quả đạt được, cần nhấn mạnh bước tiến trong nhận thức của cả hệ thống chính trị, của nhân dân, những tiến bộ trong thể chế, chính sách so với thời điểm 10 năm trước.

Báo cáo các kết quả thực tế triển khai các công trình lớn về thủy điện, giao thông cần chỉ rõ đã đáp ứng được các nhu cầu cần thiết về phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân trong bối cảnh BĐKH ra sao, nền kinh tế đã chuyển đổi theo hướng nào... Về mặt hạn chế, việc đạt được hay chưa đạt được các mục tiêu cần được đánh giá theo từng nguyên nhân, nhu cầu thực hiện, từ đó mới có thể nêu lên những kiến nghị, giải pháp phù hợp.

Duthao1.jpg

Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi nghe các báo cáo và ý kiến đóng góp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã chỉ đạo Viện CLCS TN&MT tiếp thu các ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung Dự thảo Tờ trình Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 24 - NQ/TW. Đồng thời, phối hợp với các Bộ ngành liên quan để soạn Tờ trình theo đúng quy trình, nêu lên được những đề xuất thực hiện nhiệm vụ phù hợp, đảm bảo yêu cầu chất lượng và hoàn thiện Dự thảo. Tiếp thu ý kiến kết luận tại phiên họp lần thứ 2 của Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 24-NQ/TW vào ngày 13/9, Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT sẽ bám sát nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao phó, hoàn thiện Đề án theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng./.