Thiduakhenthuong1.jpg

Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị có bà Ngô Thị Việt Hà - Phó Trưởng phòng 2, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Kim Tuyển - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT; ông Phùng Quốc Bình - Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang; các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ; cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng các đơn vị trực thuộc Bộ và các Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết: Công tác thi đua khen thưởng là một trong các giải pháp tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác hàng năm và từng giai đoạn, góp phần đưa công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đạt hiệu lực, hiệu quả, Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ đã quan tâm chỉ đạo, nhất là việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và kiện toàn tổ chức bộ máy thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Các giải pháp được triển khai thực hiện đồng bộ, sáng tạo đã tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành, của từng địa phương, từng đơn vị cơ sở; tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện cho sự phát triển bền vững đối với ngành tài nguyên và môi trường.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Luật Thi đua, khen thưởng được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2022 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Theo đó, có nhiều nội dung mới về công tác thi đua khen thưởng cần được quán triệt triển khai nhằm thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn ngành. Vì vậy, việc tổ chức Hội nghị lần này là dịp để các đơn vị trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc để chuẩn bị cho quá trình triển khai thực hiện các quy định về công tác thi đua khen thưởng theo Luật mới. Đồng thời, đây cũng là dịp các đơn vị được giao lưu, học hỏi, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị, thúc đẩy mối quan hệ phối hợp công tác. Vì vậy, Hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng và rất thiết thực đối với công tác thi đua khen thưởng và với các cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng toàn Ngành.

Thiduakhenthuong2.jpg

Ông Nguyễn Kim Tuyển - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT trao đổi về công tác thi đua khen thưởng Ngành TN&MT

Đánh giá về công tác thi đua khen thưởng của Ngành TN&MT năm 2022, có thể thấy, trong năm qua, công tác thi đua khen thưởng đã đạt được những kết quả nhất định, các cấp có thẩm quyền đã ghi nhận và tặng khoảng gần 2.000 loại hình khen thưởng cho tập thể, cá nhân như: Cờ đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Chiến sĩ thi đua Toàn quốc; Chiến sỹ thi đua Bộ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Huân chương lao động; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường và nhiều hình thức khen thưởng khác,....

Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác thi đua khen thưởng vẫn còn những hạn chế nhất định cần phải tiếp tục khắc phục, tháo gỡ. Vì vậy, trong 3 ngày tập huấn, Hội nghị sẽ tập trung giới thiệu về định hướng và các nội dung mới về công tác thi đua, khen thưởng trong Luật Thi đua, Khen thưởng và một số nội dung về hoạt động thi đua Khối, Cụm ngành tài nguyên và môi trường; đặc biệt, Hội nghị sẽ thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại để cùng thảo luận, trao đổi nhằm tháo gỡ khó khăn, tiến tới đạt được những giải pháp tối ưu nhất, thúc đẩy phong trào thi đua khen thưởng Ngành TN&MT đạt được những kết quả cao hơn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe bà Ngô Thị Việt Hà - Phó Trưởng phòng 2, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thông tin về một số quy định mới về công tác thi đua khen thưởng được quy định tại Luật thi đua khen thưởng 2022.

Theo đó, Luật Thi đua khen thưởng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Luật bao gồm 8 chương, 96 điều, trong đó, có những quy định mới như: Thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn trong công tác thi đua, khen thưởng: Thể hiện rõ nguyên tắc thành tích đến đâu, khen đến đó và đề cao tính kịp thời của hình thức khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được để khắc phục tình trạng khen thưởng “tích lũy thành tích, cộng dồn thành tích” trước đây; Đưa phong trào thi đua hướng về cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thiết thực, gắn với lợi ích của người trực tiếp tham gia thi đua, hạn chế tính hình thức trong thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ ở 4 khâu (phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến); Chú trọng khen thưởng tập thể ở cơ sở, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ…; quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý công tác thi đua, khen thưởng…

Hội nghị cũng được nghe ông Nguyễn Kim Tuyển - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TN&MT trao đổi về nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng, về kỹ năng thực hành công tác thi đua khen thưởng mà mỗi cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng cần nắm vững; kỹ năng tổ chức các phong trào thi đua; kỹ năng triển khai hoạt động của các Khối, Cụm thi đua; việc công nhận sáng kiến, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến làm cơ sở xét khen thưởng, việc xây dựng báo cáo thành tích,… Đồng thời, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thi đua khen thưởng để học viên nắm và áp dụng tại cơ quan, đơn vị.

Thiduakhenthuong3.jpg

Quang cảnh Hội nghị

Với phương châm đề cao tính hiệu quả, thiết thực của công tác tập huấn, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa biểu dương những nội dung mà các cán bộ truyền đạt tại Hội nghị trong buổi sáng ngày 18/5, đồng thời đề nghị các đồng chí giảng viên cần giới thiệu ngắn gọn, súc tích, tập trung vào những nội dung chính, những kiến thức, kỹ năng trong việc chỉ đạo, tham mưu, đề xuất triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua và chất lượng hồ sơ khen thưởng.

Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị các đồng chí giảng viên, học viên dành thời gian trao đổi, thảo luận để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính trong quá trình tổ chức thực hiện; tập trung nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong phong trào thi đua giữa các đơn vị; làm rõ những khó khăn, vướng mắc cụ thể mang tính tình huống, đề xuất các giải pháp khắc phục, giúp học viên vừa nắm bắt cơ sở lý luận, vừa trau dồi kỹ năng thực tiễn, làm cơ sở thúc đẩy phong trào thi đua khen thưởng của Ngành phát triển, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi cơ quan, đơn vị nói riêng và toàn Ngành TN&MT nói chung./.