LopKHTCthang11A.jpg

TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phát biểu tại Hội nghị tập huấn

Tham dự Hội nghị, về phía Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ông Đặng Ngọc Điệp - Vụ trưởng, bà Trần Thị Thêm - Phó Vụ trưởng, cùng các cán bộ chuyên trách; về phía Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường có TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng, TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng, cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Trường; về phía các đơn vị trực thuộc Bộ có đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách thực hiện công tác kế hoạch - tài chính với hơn 500 người tại 220 điểm cầu trực tuyến đặt tại trụ sở làm việc của các vụ, các tổng cục, các cục, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội nghị tập huấn tập trung vào các nội dung: Giới thiệu một số nội dung (điểm mới) của Luật Đầu tư công năm 2019 và triển khai kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Giới thiệu một số nội dung về tự chủ tài chính theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Hướng dẫn Quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Thông tư số 16/2021/TT-BTNMT ngày 27/9/2021); Hướng dẫn các đơn vị về công tác kiểm toán, thanh tra để chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán năm 2022; Hướng dẫn về kế hoạch dự toán ngân sách năm 2022 bao gồm: Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Kế hoạch dự toán ngân sách chi thường xuyên năm 2022; Đánh giá tình hình thực hiện các quy chế về công tác kế hoạch - tài chính sau hơn 01 năm thi hành và trao đổi, thảo luận, giải đáp vướng mắc trong công tác kế hoạch - tài chính, đầu tư, tài sản.

Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường hoan nghênh và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cử cán bộ tham gia học tập của lãnh đạo các đơn vị. Thông qua số lượng đông đảo cán bộ, học viên tham gia Hội nghị đã vượt nhiều lần so với dự kiến, cho thấy rõ tầm quan trọng của công tác kế hoạch – tài chính đã được lãnh đạo các đơn vị hết sức quan tâm, chú trọng. Ông cho biết, đây cũng là hội nghị đầu tiên nhà trường thí điểm áp dụng việc cung cấp tài liệu, tiếp nhận câu hỏi và đánh giá kết quả thông qua Cổng thông tin điện tử của Trường./.