HoithaoVungTau1.jpg

Toàn cảnh Hội thảo

Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, ông Phan Văn Mạnh - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các chuyên gia về quy hoạch và hơn 40 cán bộ công chức làm công tác quy hoạch đến từ các Sở Tài nguyên và Môi trường khu vực phía Nam.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Đức Toàn nêu rõ, hiện nay vị trí việc làm cho đội ngũ công chức trên cả nước vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cần được triển khai xuyên suốt và bài bản. Việc xây dựng và lập quy hoạch cho mỗi một lĩnh vực yêu cầu nhân sự tham gia có khả năng chuyên môn đã được đào tạo từ trước để thực hiện tốt công việc được phân công và đòi hỏi đội ngũ công chức cần được bổ sung các kỹ năng khác, trong đó có kỹ năng về chuyên môn trong quá trình thực thi nhiệm vụ lập quy hoạch, hướng tới khả năng tư duy tổng hợp, phối hợp sao cho việc xây dựng quy hoạch đảm bảo hài hòa, phù hợp nhất, tránh chồng chéo về quản lý nhà nước, tạo sự chuyển biến, đảm bảo phát triển kinh tế, an sinh xã hội bền vững.

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, kiến thức về hội nhập và kỹ năng thực thi công việc cho đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo vị trí việc làm.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tích cực trao đổi, thảo luận, góp ý về chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về quy hoạch lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với các chuyên đề: kiến thức chung cơ bản về quy hoạch; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch không gian biển...

Những ý kiến góp ý tại Hội thảo sẽ được Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổng hợp và trình Bộ Tài nguyên và Môi trường nhằm ban hành chương trình tài liệu đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhất đối với cán bộ làm công tác quy hoạch lĩnh vực tài nguyên và môi trường./.