Với mục tiêu cung cấp cho người học một số kỹ năng để có thể thực hiện các nghiệp vụ cơ bản về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khoá đào tạo đã thu hút gần 150 học viên là người lao động, chủ doanh nghiệp, các cán bộ quản lý và nhân viên đang làm việc tại các công ty, cơ sở sản xuất, lưu trữ, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

XangdauBinhThuanB.jpg

Ông Đỗ Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận

Phát biểu tại lễ Khai giảng, ông Đỗ Văn Thái - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận cho biết: “Chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như các Sở, Ban, ngành tại tỉnh Bình Thuận là đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn phải đảm bảo trách nhiệm của mình đối với xã hội đặc biệt là trong công tác bảo vệ môi trường. Do đó, việc tổ chức các khoá đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường là rất cần thiết. Chính vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2021 theo hình thức đào tạo trực tuyến”.

XangdauBinhThuan.jpg

TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường chia sẻ: “Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường là đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có đầy đủ chức năng, năng lực và kinh nghiệm trong việc tổ chức các khoá/lớp đào tạo, bồi dưỡng lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Ngay từ khi mới thành lập, Trường đã nghiên cứu và áp dụng hình thức đào tạo trực tuyến vào công tác giảng dạy và học tập, từ đó cho thấy hiệu quả rõ rệt trong việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đặc biệt phù hợp trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay. Ban Giám hiệu nhà Trường tin tưởng rằng, khoá đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu này, không đơn thuần chỉ là công việc mở một khoá đào tạo đảm bảo chất lượng cũng như các yêu cầu đặt ra mà còn là tiền đề để nhà Trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch phối hợp toàn diện về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời gian tới”./.