LopNinhBinhthang11.jpg

Toàn cảnh Khóa tập huấn

Tham dự Lễ Khai giảng có ông Lê Hùng Thắng - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình; ông Đỗ Trọng Luận - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình; đại diện lãnh đạo Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; các giảng viên, báo cáo viên cùng hơn 200 học viên là lãnh đạo, cán bộ chuyên trách môi trường của các Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc môi trường, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Khóa tập huấn được tổ chức nhằm mục đích “Tăng cường năng lực cho cán bộ quản lý môi trường cấp Bộ, ngành, địa phương nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác môi trường tại cơ sở” và “Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, giữa các địa phương, nhằm đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn cho cán bộ ngành tài nguyên và môi trường”.

Nội dung của Khóa tập huấn tập trung vào những vấn đề chính sau:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản pháp luật liên quan;

- Các điểm mới của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ: Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

- Những yêu cầu đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về môi trường trong giai đoạn hiện nay;

- Trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại địa phương.

- Trao đổi, giải đáp các vướng mắc trong công tác quản lý môi trường, công tác thanh tra kiểm tra lĩnh vực môi trường.

Giảng viên, báo cáo viên của Khóa tập huấn là lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ có chuyên môn sâu, có nhiều kinh nghiệm làm việc và hoạt động trong lĩnh vực Môi trường của Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường), Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình.

Trong thời gian diễn ra khóa tập huấn, toàn thể Ban Tổ chức, các giảng viên, các báo cáo viên, các đại biểu và học viên tham dự tập trung trao đổi, nêu rõ những khó khăn, thuận lợi trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và đề xuất các định hướng, các biện pháp quản lý cụ thể./.