LopChuyenvienK6a.jpg

Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng tổ chức theo hình thức trực tuyến

Tham dự Lễ Khai giảng có TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; TS. Phạm Hải Bằng - Trưởng Khoa Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý; TS. Nguyễn Thị Hải - Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, bồi dưỡng; ThS. Nguyễn Thị Thu Trang - giảng viên Trường Cán bộ Quản lý Giao thông vận tải, cùng 35 học viên là công chức, viên chức của 05 đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT và 15 đơn vị tại các tỉnh: Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh và Hậu Giang.

Mục tiêu của lớp bồi dưỡng là trang bị, củng cố, cập nhật, nâng cao những kiến thức chung, cơ bản về quản lý nhà nước và kỹ năng tương ứng, góp phần nâng cao năng lực trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao cho các học viên, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nhằm xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị, năng lực và chuyên nghiệp, tận tụy phục vụ nhân dân.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, TS. Đinh Thái Hưng nêu rõ, do việc giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến, nên nhà trường yêu cầu các học viên nghiêm túc thực hiện đầy đủ các nội quy, quy định của lớp học, của nhà trường, thời gian học tập, không gian học tập phải đảm bảo; yêu cầu giảng viên trình bày bài giảng đầy đủ, gắn với thực tiễn để học viên dễ dàng tiếp thu được kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước, vận dụng vào thực tiễn công việc, công tác và thực thi công vụ; Khoa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý là đơn vị tổ chức lớp học phối hợp với phòng Quản lý đào tạo, bồi dưỡng thực hiện việc giám sát, điểm danh, quản lý lớp học và kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu; căn cứ tình hình thực tế, Ban Giám hiệu thông báo kết quả học tập của học viên trong quá trình học về cơ quan, đơn vị nơi công tác và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

TS. Hưng đã thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường tuyên bố Khai giảng lớp Bồi dưỡng ngạch chuyên viên khóa 6, năm 2021 và chúc các công chức, viên chức tham gia lớp học sẽ có khoảng thời gian bổ ích, tiếp thu tối đa kiến thức được truyền đạt để có thể áp dụng sáng tạo và linh hoạt trong công tác tại đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.