Lopthang12.jpg

Lớp bồi dưỡng được tổ chức theo hình thức học trực tuyến

Tham dự Lễ Khai giảng về phía Bộ Tài nguyên và Môi trường có ông Giang Đức Chung - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường; về phía Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường có TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng, TS. Đàm Duy Ân, TS. Phùng Văn Hảo - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nguồn nhân lực cùng 40 học viên là viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi trường hạng III được thực hiện theo Quyết định số 3121/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung đào tạo bao gồm:

1) Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và kỹ năng chung.

2) Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp.

3) Ôn tập và kiểm tra, viết thu hoạch và đi nghiên cứu thực tế.

Thời gian khóa học là 30 ngày, được tổ chức theo hình thức đào tạo trực tuyến.

Các giảng viên, báo cáo viên tham gia giảng dạy là đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tế đến từ Học viện Hành chính Quốc gia và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường./.