Dinhgiadat.jpg

Lớp Bồi dưỡng về định giá đất K26 được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Tham dự Lễ Khai giảng có TS. Đinh Thái Hưng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; bà Bùi Thị Hằng - Trưởng khoa, Khoa Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; các giảng viên cùng 88 học viên là Lãnh đạo UBND Thành phố, cán bộ, công chức, viên chức đến từ các phòng ban chuyên môn; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Móng Cái.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, TS. Đinh Thái Hưng nhấn mạnh, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường là đơn vị có chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành tài nguyên và môi trường; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế phục vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực; cung cấp các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực, cấp chứng chỉ hành nghề liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Mục tiêu của khoá bồi dưỡng này là trang bị những kiến thức về pháp luật, thị trường và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về định giá đất cho cán bộ làm công tác định giá đất và các lĩnh vực khác có liên quan đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước về đất đai và nhu cầu xã hội trên địa bàn thành phố.

Nhà trường yêu cầu Khoa Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tổ chức lớp đảm bảo theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Đây là khóa học thực sự cần thiết và hữu ích. Các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp Bồi dưỡng về định giá đất - một trong những điều kiện cần có để xét cấp Chứng chỉ định giá đất theo quy định của pháp luật./.