LopThanhtraK1.jpg

TS. Nguyễn Bình Minh - Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và khoa học, côn nghệ phát biểu tại Lễ Khai giảng

Chương trình giảng dạy được thực hiện theo Quyết định số 420/QĐ-BTNMT ngày 07/03/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, tập huấn, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy định chi tiết thi hành và nhu cầu của học viên.

LopthanhtraK1B.jpg

Toàn thể giảng viên và học viên chụp ảnh lưu niệm

Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy có ông Đỗ Tiến Đoàn - Chuyên viên chính Vụ Quản lý chất thải, Tổng cục Môi trường; bà Nguyễn An Thủy - Chuyên viên Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh tra, Tổng cục Môi trường. Đây là những chuyên viên, chuyên gia về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có trình độ chuyên môn sâu và giàu kinh nghiệm thực tế trong công tác thanh, kiểm tra bảo vệ môi trường và quản lý chất thải.

Thành phần tham dự bao gồm 42 học viên đến từ các Sở, ngành trực thuộc Bộ, các doanh nghiệp, công ty có liên quan đến công tác thanh, kiểm tra bảo vệ môi trường và quản lý chất thải.

Kết thúc khoá học, thông qua Phiếu đánh giá chất lượng bồi dưỡng, học viên đánh giá cao nhà trường trong công tác tổ chức lớp: nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Mọi công tác tổ chức, điều phối, tiến trình thực hiện các nội dung của lớp học đã hoàn thành theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra./.