AnGianHang1.jpg

Đồng chí Võ Minh Thành - Giám đốc Sở TN&MT Long An phát biểu trong buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc, về phía Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường có TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng, cùng lãnh đạo Khoa Đào tạo, bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý; Khoa Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Văn phòng Trường; về phía Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An có đồng chí Võ Minh Thành, Giám đốc Sở cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở.

Tại buổi làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đã trình bày báo cáo thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cán bộ giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo vị trí việc làm và chuyên môn, nghiệp vụ về tài nguyên môi trường ngay trong năm 2021.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi, thảo luận của các đơn vị tham dự, Hiệu trưởng Nguyễn Đức Toàn đã đánh giá cao sự quan tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An đối với công tác phát triển nhân lực, đồng thời nhấn mạnh rằng, đào tạo và bồi dưỡng được xác định là một nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên môi trường. Chính vì vậy, việc tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng để phát triển nguồn nhân lực ngành tài nguyên môi trường của tỉnh Long An nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và vị trí việc làm trong quá trình đổi mới và hội nhập cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa Trường và Sở, sớm được đưa vào triển khai thông qua các chương trình hợp tác, các dự án, đề án cụ thể trong thời gian tới./.