Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, TS. Đàm Duy Ân - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nhân lực nhấn mạnh, việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Với vai trò là đầu mối triển khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong ngành, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường luôn chú trọng việc tập huấn nâng cao nghiệp vụ bồi dưỡng pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường tại các Bộ, ngành, địa phương. Những ý kiến góp ý của các đại biểu trong lớp tập huấn sẽ là cơ sở để Trường trình Bộ xem xét, điều chỉnh, ban hành các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

Tại Lễ khai giảng, ông Vũ Đình Thuỷ - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, chủ trương của tỉnh Lào Cai là: “Phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường và không thu hút đầu tư bằng mọi giá”. Cùng với sự vào cuộc của các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Ý thức và hành động về bảo vệ môi trường đã ngày càng được nâng lên, xuất hiện các tổ chức, cá nhân, cộng đồng có nhiều thành tích cho sự nghiệp bảo vệ môi trường của tỉnh. Các sự cố về môi trường được các cấp, các ngành tập trung xử lý, khắc phục kịp thời. Mặc dù đã có nhiều giải pháp trong quản lý, bảo vệ môi trường nhưng tình trạng ô nhiễm tại tỉnh Lào Cai vẫn còn phát sinh cục bộ tại một số khu vực trọng điểm, tuy nhiên tỉnh sẽ chú trọng khắc phục trong thời gian tiếp theo.

LaoCai2.jpg

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

Đội ngũ giảng viên giảng dạy tại lớp tập huấn là các cán bộ trực tiếp tham gia xây dựng pháp luật, thực hiện thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hơn 150 học viên tham gia lớp tập huấn là các cán bộ hiện đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường tại các Sở Tài nguyên và Môi trường, các ban quản lý khu công nghiệp, chế xuất, các ban quản lý khu kinh tế; Phòng Cảnh sát môi trường… tại các tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Lớp tập huấn đã nhận được sự đánh giá cao của các đại biểu tham dự./.