Tham dự sự kiện có hơn 60 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, cán bộ hải quan thuộc Cục Hải quan các địa phương khu vực miền Trung, miền Nam và Tây Nguyên bao gồm: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hoà, Đắk Lắk, Gia Lai - Kon Tum, Long An, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang, TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau.

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết: Thực hiện các quy định của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ, năm 2022 và 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Hải quan tiếp tục phối hợp thực thi các quy định pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu các chất được kiểm soát trên cơ sở hạn ngạch nhập khẩu các chất HCFC được phân bổ cho các tổ chức đủ điều kiện theo quy định. Từ năm 2024, việc kiểm soát xuất nhập khẩu sẽ được áp dụng thêm đối với các chất HFC nhằm đảm bảo việc thực thi theo lộ trình đã cam kết với quốc tế. Để thực hiện hiệu quả hoạt động này, sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng và thực thi các văn bản pháp luật, chính sách của Nhà nước đóng vai trò quan trọng. Đặc biệt là vai trò của cơ quan hải quan ở Trung ương và các Cục hải quan tại các cửa khẩu trong việc kiểm soát, ngăn chặn tại cửa khẩu đối với các hóa chất, mặt hàng bị quản lý.

Về chính sách quản lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, theo bà Trần Thùy Anh, Cục Giám sát quản lý về Hải quan Tổng cục Hải quan, Quyết định phân bổ, điều chỉnh, bổ sung hạn ngạch nhập khẩu là cơ sở để Bộ Tài chính kiểm soát hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu. Khi hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia được kết nối, việc theo dõi trừ lùi theo hạn ngạch được thực hiện thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ông Khuất Hoàng Kiên, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường cho biết, hệ thống dịch vụ công trực tuyến hiện đã đáp ứng yêu cầu kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia, là một đầu mối thống nhất cho các cơ quan chuyên ngành có liên quan của Bộ trong việc xử lý các  thủ tục hành chính lĩnh vực xuất nhập khẩu. Điều này cũng nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin dữ liệu giữa Doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp giảm bớt thời gian, công sức và chi phí để thực hiện các thủ tục hành chính (cấp phép, thông quan), bên cạnh đó, cán bộ công chức cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp và đạo đức trong quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

HoithaoOzon1.jpg

Các cán bộ Hải quan nhận chứng chỉ tham dự tập huấn

Tại Hội thảo, đại diện Cục Biến đổi khí hậu, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường, các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan đã chia sẻ thông tin cập nhật về các quy định pháp luật trong quản lý, kiểm soát các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính thuộc Nghị định thư Montreal; thủ tục hải quan và chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu nói chung, các chất được kiểm soát; phân loại áp mã số đối với các chất được kiểm soát tại danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam theo phiên bản năm 2022; nguyên tắc quản lý, các quy định hiện hành, quy trình dự kiến áp dụng sau khi kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; nhận biết thương hiệu, môi chất lạnh, công cụ tra cứu chất được kiểm soát phục vụ công tác quản lý và các biện pháp ngăn chặn buôn bán bất hợp pháp các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, qua đó giúp các cán bộ hải quan có thể nhận biết được những dấu hiệu gian lận, buôn lậu các chất được kiểm soát qua biên giới.

HoithaoOzon2.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong giai đoạn 2020 - 2023, đã có hơn 350 cán bộ hải quan trên cả nước được đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực kiểm soát hải quan đối với các chất làm suy giảm tầng ô-dôn. Thời gian tới, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal, Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn./.