QuangNinh3.jpg

TS. Phạm Hải Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường phát biểu khai mạc

Tham dự Lễ Khai giảng có TS. Phạm Hải Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường; ông Phan Việt Hùng - Chánh Văn phòng Trường; đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh, Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ninh; các giảng viên của Vụ Môi trường, Cục Kiểm soát ô nhiễm trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng hơn 100 học viên đến từ các các Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc và Phân tích môi trường, Ban Quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, đại diện các doanh nghiệp đến từ 15 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khu vực Tây Bắc và Đông Bắc Bộ.

Nội dung các chuyên đề được trao đổi trong lớp tập huấn gồm:

- Các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật trong lĩnh vực môi trường.

- Những yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh; Quản lý môi trường khu công nghiệp, khu kinh tế..

- Quy định về giấy phép môi trường.

- Những vấn đề trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương.

QuangNinh1.jpg

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong năm 2023, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường đã có kế hoạch tổ chức 05 khoá tập huấn về bảo vệ môi trường cho các bộ, ngành địa phương của cả ba khu vực Bắc - Trung - Nam. Đây là nhiệm vụ nằm trong hạng mục “Đào tạo, bồi dưỡng từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường” của năm 2023 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt./.