TS. Nguyễn Đức Toàn - Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường cho biết, sự kiện nhằm tôn vinh và tri ân những hoạt động trong ngành giáo dục của Việt Nam; động viên khích lệ về cả vật chất và tinh thần các cán bộ, viên chức và người lao động của Trường; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho toàn thể viên chức, người lao động của Trường, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, tăng cường giao lưu giữa các đơn vị trực thuộc Trường.

Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo về nội dung, hình thức tổ chức và đảm bảo hiệu quả cho các hoạt động hưởng ứng Lễ kỷ niệm.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm:

NgaynhagiaoVN2022a.jpg

NgaynhagiaoVN2022b.jpg

NgaynhagiaoVN2022c.jpg

NgaynhagiaoVN2022d.jpg

NgaynhagiaoVN2022e.jpg

NgaynhagiaoVN2022g.jpg

NgaynhagiaoVN2022h.jpg

NgaynhagiaoVN2022i.jpg