Tham dự buổi làm việc có TS. Dương Thanh An - Hiệu trưởng, TS. Phạm Hải Bằng - Phó Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Bình Minh - Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển nhân lực, ThS. Bùi Thị Hằng - Trưởng khoa Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cùng lãnh đạo, cán bộ, chuyên gia của Đại học Quốc gia Incheon Hàn Quốc (INU) và các đơn vị có liên quan phía Hàn Quốc.

Hopthang6c.jpg

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, TS. Dương Thanh An đánh giá cao vai trò và sự đóng góp, hỗ trợ có ý nghĩa to lớn của các đối tác Hàn Quốc đối với ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) nói chung và công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực TN&MT nói riêng. Với vai trò là đơn vị duy nhất trực thuộc Bộ có chức năng đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước ngành TN&MT, trong thời gian qua Trường đã luôn tích cực, chủ động tìm kiếm, mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc với những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể như việc hợp tác với Viện Phát triển nhân lực môi trường Hàn Quốc (NIEHRD), Viện Công nghiệp và Công nghệ môi trường Hàn Quốc (KEITI), Viện Kiểm định và Nghiên cứu Hàn Quốc (KTR)... trong đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực TN&MT. Ngoài ra, các đại biểu phía Hàn Quốc cũng được giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, đội ngũ giảng viên/báo cáo viên, học viên của nhà Trường, nội dung và phương pháp của các khóa học, công tác tổ chức thực hiện và các hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế… của Trường.

Tiếp đó, TS. Nguyễn Bình Minh đã trao đổi chi tiết về kết quả hoạt động của Trường, định hướng phát triển với vai trò là đơn vị đào tạo, bồi dưỡng duy nhất của Bộ và công tác tăng cường năng lực liên quan tới nội dung được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường nói chung, cũng như đề xuất một số nội dung hợp tác cụ thể giữa hai bên về bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu nói riêng.

Hopthang6b.jpg

TS. Dương Thanh An (InNET) và GS. TS. Heekwan Lee (INU)

Cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo và những thông tin bổ ích được nhà Trường cung cấp, GS. TS. Heekwan Lee, Đại học Quốc gia Incheon Hàn Quốc (INU) đã giới thiệu những nét cơ bản về chức năng, nhiệm vụ cũng như các hoạt động nổi bật về đào tạo, bồi dưỡng trong nước và quốc tế nói chung cũng như hợp tác với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam nói riêng trong đào tạo, bồi dưỡng các lĩnh vực TN&MT, đặc biệt là về bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Trên cơ sở đó, Đại học Quốc gia Incheon Hàn Quốc (INU) nêu lên mong muốn tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai bên trong việc xây dựng ý tưởng đề xuất các đề án, dự án, nhiệm vụ chung và phối hợp thực hiện Dự án sau khi được phê duyệt.

Hopthang6a.jpg

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau buổi họp

Thông qua việc tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của Trường, Đại học Quốc gia Incheon Hàn Quốc (INU) và các đối tác Hàn Quốc nhận thấy tiềm năng hợp tác rất lớn trong các vấn đề cùng quan tâm và đề xuất sẽ tiếp tục tích cực trao đổi để dự thảo các nội dung hợp tác có liên quan./.

Bình Minh