Tham dự cuộc họp có Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước Châu Trần Vĩnh, các thành viên của Ban soạn thảo, Tổ biên tập là đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2024 của Chính phủ, theo đó, Chính phủ giao Bộ TN&MT chủ trì, xây dựng Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Thời gian qua, Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định với đại diện của các Bộ, ngành liên quan; phối hợp với các địa phương tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản để xác định những nội dung còn bất cập, khó thực hiện trong thực tế, những vấn đề phát sinh trong quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước nhằm sửa đổi, bổ sung.

Theo ông Nguyễn Minh Khuyến, trên cơ sở các quy định của Luật Tài nguyên nước 2023 và các báo cáo, Bộ TN&MT đã tổ chức xây dựng hoàn thiện dự thảo Nghị định.

Theo dự thảo, Nghị định gồm 4 Chương, 50 điều. Cụ thể, Chương I: Những quy định chung (từ Điều 1 đến Điều 8); Chương II: Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, hành thức, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (từ Điều 9 đến Điều 37); Chương III: Thẩm quyền xử phạt, phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước (từ Điều 38 đến Điều 39); Chương IV: Điều khoản thi hành (từ Điều 49 đến Điều 50).

TainguyenNuoc.jpg

Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã đóng góp ý kiến trực tiếp vào các quy định của dự thảo Nghị định; đồng thời đề xuất Ban soạn thảo cần phân định rõ từng mức độ xử phạt đối với từng hành vi vi phạm phù hợp với yêu cầu thực tiễn đang đặt ra nhằm đảm bảo hiệu quả khi triển khai trong thực tiễn;

Xác định một số hình thức xử phạt là cảnh cáo đối với các vi phạm có mức độ nhỏ hoặc vi phạm lần đầu và tăng mức phạt trong trường hợp tái phạm; bổ sung quy định xử phạt hành chính để tăng tính răn đe; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, các hành vi vi phạm đã kết thúc, các hành vi vi phạm đang thực hiện trong lĩnh vực tài nguyên nước; cần có quy định cụ thể đối với từng hành vi vi phạm trong vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong từng vùng hạn chế khai thác nước dưới đất;…

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước ghi nhận và đánh giá cao ý kiến của các thành viên Ban soạn thảo, đồng thời khẳng định, những ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp sẽ được Cục Quản lý tài nguyên nước nghiên cứu, tiếp thu và tiếp tục chỉnh lý để hoàn thiện dự thảo Nghị định gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương./.

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường